sekcja szybowcowa | sekcja samolotowa | sekcja motolotniowa | galeria | kontakt | lotnisko | strona główna

W dniu 09.02.2017 Aeroklub został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego a tym samym zakończył po ponad 24 latach swoją działalność. Od tego momentu niniejsza strona internetowa powinna być traktowana jako serwis archiwalny dotyczący historii Aeroklubu Suwalskiego i lotnictwa na Suwalszczyźnie, i pozostaje moją prywatną własnością.

W związku z licznymi zapytaniami informuję, że w tej chwili jedyną organizacją prowadzącą działalność szybowcową na lotnisku Suwałki jest stowarzyszenie Suwalska Szkoła Lotnicza.
P. B. Krzywicki

    Witamy w wymarzonym miejscu do latania. W Suwałkach daleko od lotnisk wojskowych i komunikacyjnych w pobliżu lasów i jezior możesz podziwiać z powietrza niesamowite widoki w swobodnym locie. Jeśli jeszcze nie latałeś to właśnie masz na to szansę. Przyjdź na lotnisko, a na pewno zapragniesz oderwać się od ziemi i obejrzysz Suwalszczyznę z lotu ptaka. Może nawet zechcesz zostać pilotem. Pamiętaj, na latanie nigdy nie jest za późno.

Partnerzy wydarzenia FLoT 2017:
www.przeprowadzki-achilles.pl http://flagi-producent.pl/ www.kozbor.pl

CO NOWEGO?

16 maja 2009

    Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 30.05.2009 o godzinie 9:00 w siedzibie PKS Suwałki S.A. w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 100. Odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Suwalskiego.
W przypadku zbyt niskiej frekwencji, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. tego samego dnia, w tym samym lokalu, o godzinie 9:30.


S. Gradolewski
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia - powitanie uczestników Zgromadzenia - Prezes Aeroklubu.
 2. Wybór Prezydium oraz protokolanta Zjazdu.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący Zjazdu.
 4. Powołanie Komisji:
  • Mandatowo - Wyborczej;
  • Odwoławczej;
  • Uchwał i Wniosków;
  • Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej stwierdzające ważność Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu .
  • Sprawozdanie z dotychczasowej działalności;
  • Propozycja reorganizacji działania Aeroklubu;
  • Przedstawienie planów działania na obecny sezon Aeroklubu Suwalskiego.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Suwalskiego - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AS.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Suwalskiego - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego AS.
 9. Dyskusja na temat złożonych sprawozdań.
 10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Suwalskiego.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Suwalskiego.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Suwalskiego.
 13. Ogłoszenie Przyjmowania kandydatur do uzupełnienia zarządu Aeroklubu Suwalskiego.
 14. Dyskusja.
 15. Dokonanie wyboru członków zarządu.
 16. Dyskusja.
 17. Przedstawienie propozycji uchwał wynikających z treści dyskusji członków.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów do zarządu.
 19. Wystąpienie Komisji Odwoławczej.
 20. Głosowanie nad podjęciem uchwał proponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 21. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie Zgromadzenia.


15 lutego 2009

    Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 28.02.2009 o godzinie 9:00 w siedzibie PKS Suwałki S.A. w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 100 odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Suwalskiego. W przypadku zbyt niskiej frekwencji, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. tego samego dnia, w tym samym lokalu, o godzinie 9:30.S. Gradolewski
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia - powitanie uczestników Zgromadzenia - Prezes Aeroklubu - uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium oraz protokolanta Zjazdu.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący Zjazdu.
 4. Powołanie Komisji:
  • Mandatowo - Wyborczej
  • Odwoławczej
  • Uchwał i Wniosków
  • Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej stwierdzające ważność Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu - Prezes AS.
  • Sprawozdanie z dotychczasowej działalności;
  • Przedstawienie planów działania Aeroklubu Suwalskiego.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Suwalskiego - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AS.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Suwalskiego - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego AS.
 9. Dyskusja na temat złożonych sprawozdań.
 10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Suwalskiego.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Suwalskiego.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Suwalskiego.
 13. Ogłoszenie Przyjmowania kandydatur delegatów na XXV Walny Zjazd Aeroklubu Polskiego.
 14. Dyskusja.
 15. Dokonanie wyboru delegatów.
 16. Dyskusja.
 17. Przedstawienie propozycji uchwał wynikających z treści dyskusji członków.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów na zjazd AP.
 19. Wystąpienie Komisji Odwoławczej.
 20. Głosowanie nad podjęciem uchwał proponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 21. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie Zgromadzenia.


28 marca 2008

    Zawiadamiam, że dnia 3 kwietnia 2008 roku o godzinie 17.00 w budynku Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Suwalskiego. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie odbędzie się w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 3 kwietnia o godzinie 17.30

S. Biłda
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 5. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Aeroklubu Suwalskiego
 8. Przedstawienie planów działania Aeroklubu Suwalskiego
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 10. Ogłoszenie przyjmowania kandydatur delegatów na XXIV Krajowy Walny Zjazd Aeroklubu Polskiego
 11. Ogłoszenie przyjmowania kandydatur członków Zarządu Aeroklubu Suwalskiego
 12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 13. Dyskusja
 14. Dokonanie wyboru delegatów
 15. Dyskusja
 16. Dokonanie wyboru członków Zarządu Aeroklubu Suwalskiego
 17. Przedstawienie propozycji uchwał wynikających z treści dyskusji członków
 18. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów i członków Zarządu Aeroklubu Suwalskiego
 19. Głosowanie nad podjęciem uchwał proponowanych przez Komisję Uchwał
 20. Zamknięcie Zgromadzenia


25 lutego 2008

KURS SZYBOWCOWY w SUWAŁKACH

W tym roku odbędzie się na lotnisku w Suwałkach podstawowe szkolenie szybowcowe. Szkolenie rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi, po odbyciu których i zaliczeniu egzaminu możesz przystąpić do szkolenia praktycznego. Wykłady teoretyczne będą odbywać się w soboty i niedziele co drugi tydzień od 15 marca do 11 maja (razem 10 dni zajęć). Spotkanie organizacyjne dla przyszłych pilotów odbędzie się w czwartek 6 marca o godzinie 16.00 na lotnisku w Suwałkach. Uzyskać informacje na temat szkolenia lub złożyć zgłoszenie można pod numerem telefonu lub e-mailem . Więcej Warszawa

Od maja do sierpnia będziemy prowadzić szkolenie praktyczne do licencji pilota szybowcowego. Warunkami przystąpienia do lotów są:
 • odbycie wcześniej szkolenia teoretycznego w w/w terminie
 • wiek minimum 16 lat (pisemne pozwolenie rodziców w przypadku niepełnoletnich)
 • pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich klasy II
Szersze informacje na temat szkolenia praktycznego będzie można uzyskać także w czasie spotkania w Aeroklubie Suwalskim w dniu 6 marca o 16.00. ZAPRASZAMY!

P. B. Krzywicki


"Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać"

"Wniebowzięci", reż. A. Kondratiuk

25 września 2006

    W najbliższą sobotę 30 września na lotnisku w Suwałkach rozegrane zostaną VIII Szybowcowe Zawody na Celność Lądowania o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, które co roku są podsumowaniem sezonu szybowcowego w Suwałkach. W tym roku podsumowaniem wyjątkowym, ponieważ związanym z 20-leciem działalności Aeroklubu Suwalskiego. Zapraszamy wszystkich sympatyków lotnictwa, szybowników jak również lotników, którzy dotąd nie latali szybowcami. Jest to dla Was okazja polecieć po raz pierwszy.

    Loty wykonujemy na szybowcu Puchacz. Wpisowe wynosi 25 zł od każdego uczestnika. Zawody zaczynają się o godzinie 10.00 i trwają do zachodu słońca. Po zakończeniu lotów zapraszamy wszystkich "pod grzybek" na część rozrywkową z udziałem m.in. pieczonego prosiaka i innych atrakcji ;) Zobacz przewozy osób do Belgii i Holandii.

P. B. Krzywicki

4 sierpnia 2005

SZKOLENIE PARALOTNIOWE W SUWAŁKACH

Ogłaszamy rozpoczęcie szkolenia paralotniowego w Suwałkach. Kurs podstawowy z wykorzystaniem wyciągarki mechanicznej odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia na lotnisku Aeroklubu Suwalskiego. Szkolenie obejmie materiał teoretyczny i praktyczny wymagany programem szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego (ŚKPP). Po kursie odbędzie się wewnętrzny egzamin testowy KWT dopuszczający uczniów-pilotów do kolejnych etapów nauki pilotażu. Całość szkolenia odbywa się na sprzęcie szkolnym. W cenę kursu wliczone jest ubezpieczenie OC i NNW.

Szkolenie podstawowe jest niezbędne do rozpoczecia przygody paralotniowej dla wszystkich kandydatów zainteresowanych zarówno lataniem swobodnym, jak i z napedem PPG i stanowi pierwszy krok w drodze do samodzielnych lotów na paralotniach. Po kursie uczniowie-piloci otrzymaja świadectwa odbycia szkolenia paralotniowego w certyfikowanym Ośrodku Szkolenia Lotniczego "Paralotniowa Szkola Albatrosów" (certyfikat ATOC-75/2006).

Informacje szczegółowe i zgłoszenia na kurs u Staszka (tel. 602 616 078). ZAPRASZAMY!

P. B. Krzywicki

20 kwietnia 2006

    Aeroklub Suwalski został w 2006 roku organizatorem Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Światowej oraz Krajowych Zawodów Szybowcowych w klasie Klub-B. Obydwie imprezy odbędą się w terminie od 30 czerwca do 9 lipca na lotnisku w Suwałkach. Została już uruchomiona strona internetowa zawodów, na której będą umieszczane na bieżąco relacje, wyniki i zdjęcia z zawodów a w tej chwili mogą już rejestrować się zawodnicy. Już teraz zapraszam do częstego odwiedzania strony oraz suwalskiego lotniska w czasie zawodów.

P. B. Krzywicki

6 kwietnia 2006 Zobacz chwilówki bez bik

    W sobotę 15 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie sekcji szybowcowej. Tematami spotkania będzie m.in.:

 • organizacja przez AS Szybowcowych Mistrzostw Polski
 • stan przygotowań do sezonu 2006
 • sprawy bieżące
Miejscem zebrania jest Cafe Arabica przy ulicy Pułaskiego 44. Jeśli chcecie zaproponować tematy lub sprawy, którymi powinniśmy się zająć na zebraniu, możecie napisać i przedyskutować to na forum AS gdzie założyłem dotyczący zebrania wątek. Do zobaczenia.

P. B. Krzywicki

23 lutego 2006

    Walne Zebranie Członków AS, którego tematyka jest opisana w informacji z 18 lutego, odbędzie się w budynku Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego PB w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 w sali 208. Przypominam, że pierwszy termin jest zwołany na godzinę 9.00.

R. R. Sudnikowski

18 lutego 2006

    Na zebraniu zarządu AS w dniu 10 lutego została podjęta decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Aeroklubu Suwalskiego, które odbędzie się w niedzielę 5 marca 2006 roku. Pierwszy termin zebrania jest ustalony na godzinę 9.00 zaś drugi na godzinę 9.30. Miejsce zebrania zostanie podane w najbliższym czasie. Tematami zebrania będą m.in.:

 • sprawozdanie z ostatnich 2 lat prac zarządu AS
 • wybór delegatów AS na XXIII Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego w dniu 25 marca 2006 r.
W czasie zebrania będzie można opłacić gotówką zaległe składki członkowskie.

R. R. Sudnikowski

31 stycznia 2006

    Na naszej stronie zostało dziś uruchomione forum (link jest w menu po lewej). Zapraszam do pisania niezależnie od tego czy jesteś członkiem aeroklubu czy też osobą niezrzeszoną i chcesz porozmawiać o lotnictwie, lataniau, tematach pokrewnych albo chcesz dowiedzieć się czegoś zanim zdecydujesz się na szkolenie lotnicze w aeroklubie.

    W niedzielę w Omarama zakończyły się szybowcowe wyścigi Grand Prix New Zealand, w których rywalizowali najlepsi piloci szybowcowi na świecie. Został na nie zaproszony także reprezentant Polski Sebastian Kawa, który jest w tej chwili sklasyfikowany na pierwszym miejscu w międzynarodowym rankingu pilotów szybowcowych. Trudna rywalizacja odbywająca się w nieznanych dotąd dla niego górach Nowej Zelandii przyniosła Sebastianowi III miejsce. Klasyfikacja końcowa po rozegraniu 6 konkurencji w ciągu 8 dni zawodów przedstawia się następująco:

 1. Ben Flewett - 39 pkt
 2. Giorgio Galetto - 35 pkt
 3. Sebastian Kawa - 32 pkt
    Obejrzeć filmy oraz przeczytać krótką relację z poszczególnych dni wyścigów można tutaj lub na stronie zawodów.

P. B. Krzywicki

28 stycznia 2006

    Ponieważ wielkimi krokami zbliża się nowy sezon szybowcowy w AS, czas na małe podsumowanie sezonu 2005. Oto kilka faktów na temat latania w Suwałkach w roku 2005:

 • wykonaliśmy 825 lotów, wszystkie za wyciagarką
 • mieliśmy do dyspozycji 4 szybowce
 • nasze szybowce wylatały 343 godziny i 37 minut
 • loty wykonywało 20 pilotów
 • na trasy latało 7 pilotów przelatując łącznie 2130 km w 18 lotach
 • najwięcej kilometrów w klubie przeleciał Marek Boruta - 906 km
 • najdłuższy przelot w sezonie wykonał również Marek Boruta - 266 km
 • 3 osoby zostały wyszkolone podstawowo wg zadania I
 • 6 osób uzyskało uprawnienia do lotów na nowym typie szybowca
 • nasi piloci 4 razy brali udział w Krajowych Zawodach Szybowcowych zajmując miejsca 5, 8, 11 i 24
 • 1 zawodnik brał udział w Mistrzostwach Polski Juniorów zajmując miejsce 6
    Pozostaje życzyć wszystkim latającym (i tym, którzy jeszcze nie latają też), aby nadchodzący sezon był jeszcze bardziej udany, pełen dobrych i bardzo dobrych pogód, oraz aby było jeszcze więcej startów i odpowiednio więcej lądowań.

    W dziale galeria umieściłem trochę nowych zdjęć z minionego lata na lotnisku oraz w powietrzu wykonanych przez kolegę Mirka Rutkowskiego

P. B. Krzywicki

24 lipca 2005

   
Wczoraj w Nitrze (Słowacja) zakończyły się Szybowcowe Mistrzostwa Europy, które znów przyniosły sukcesy ekipy polskiej. W Klasie klub mistrzem Europy został Sebastian Kawa, który uzyskał prowadzenie po drugiej konkurencji i przez następne 7 nie oddał go. Drugi nasz reprezentant w klasie klub, Arkadiusz Downar, uzyskał 24 miejsce. W klasie standard Mariusz Poźniak i Piotr Jarysz zajęli odpowiednio 8 i 9 miejsca. Tomasz Rubaj zakończył zawody na 17 miejscu. W klasie 18 metrowej, zajmujący dość długo 4 lokatę, Stanisław Wujczak zakończył rywalizację na 6 miejscu, a Janusz Kolasiński na miejscu 15.

    To jeszcze nie koniec szans naszych reprezentantów na tytuły mistrzowskie w tym roku. Dziś zaczynają się Mistrzostwa Świata Kobiet w Klix (Niemcy) a za tydzień Mistrzostwa Świata Juniorów w Husbands Bosworth (W.Brytania), w których będą startować m.in. Łukasz i Kamil Wójcik oraz Krzysztof Herczyński, który swoje szybowcowe latanie zaczynał w Suwałkach.

P. B. Krzywicki

19 lipca 2005

   
Na zakończonych w niedzielę w Rayskali (Finlandia) Szybowcowych Mistrzostwach Europy Janusz Centka zdobył srebrny medal i został wicemistrzem Europy w klasie szybowców 15-metrowych. Wyprzedził go jedynie Steven Raimond (Holandia). Drugi nasz reprezentant w 15-metrówkach, Tomasz Krok, zajął 18 miejsce. W klasie otwartej reprezentanci Polski Robert Ślęczkowski i Christoph Matkowski zajęli odpowiednio 13 i 14 miejsce. Zwycięzcą w klasie otwartej został Peter Harvey (Wielka Brytania). Należy zaznaczyć, że Janusz Centka zdobył tytuł wicemistrza startując na najnowszym szybowcu polskiej konstrukcji - Diana 2, który został opracowany przez zespół konstrukcyjny Bogumiła Beresia. Wszystko wskazuje na to, że Diana 2 jest w tej chwili najlepszą w swojej klasie konstrukcją przewyższającą osiągami nawet przodujące konstrukcje niemieckie.

    Równie dobrze wiedzie się naszym pilotom na dobiegających końca w Nitrze na Słowacji Szybowcowych Mistrzostwach Europy w klasach klub, standard i 18-metrowej. Po wczorajszej konkurencji w klasie klub wciąż prowadzi z przewagą blisko 200 punktów Sebastian Kawa. Arkadiusz Downar zajmuje 21 miejsce. W klasie standard po udanej konkurencji Mariusz Poźniak, Piotr Jarysz i Tomasz Rubaj zajmują odpowiednio 6, 10 i 11 miejsce. W klasie szybowców 18-metrowych Stanisław Wujczak wciąż utrzymuje 4 miejsce z niewielką strata do pozycji medalowej, zaś Jerzy Kolasiński po ostatniej konkurencji ukończonej na 3 miescu awansował na pozycję 12. Szczegółowe wyniki mistrzostw znajdują się na stronie zawodów.

P. B. Krzywicki

5 czerwca 2005

   
Istnieje możliwość wykonania w Suwałkach wstępnych i okresowych badań lotniczo-lekarskich. Orzeczenia będzie wystawiał lek. med. Krzysztof Skwira uprawniony do wykonywania badań lotniczo-lekarskich w zakresie wymagań zdrowotnych dla Klasy 2 i 3. Na badanie końcowe u orzecznika należy zgłaszać się z wynikami badań cząstkowych wykonanymi we własnym zakresie. Na badanie końcowe można zgłaszać się w umówionych terminach w Suwałkach (najbliższy 11 czerwca o 13.00) lub indywidualnie w Mrągowie.

P. B. Krzywicki

1 czerwca 2005

   
Przypominam, że od 20 maja trwają doskonalące zajęcia teoretyczne dla uczniów-pilotów Aeroklubu Suwalskiego. Obecność jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą w bieżącym sezonie wykonywać loty szybowcowe. Ponadto wymagany jest udział w konferencji BiHL oraz pozytywny wynik egzaminów KWT, które odbędą się po zakończeniu wykładów.

    Po lewej stronie pod menu pojawił się formularz logowania do Strefy Członków. Będą tam umieszczane informacje przeznaczone wyłącznie dla członków AS. Każdy kto jeszcze nie posiada swojego loginu i hasła powinien się zgłosić do webmastera lubw celu uzyskania dostępu.

P. B. Krzywicki

16 kwietnia 2005

   
Na stronie sekcji szybowcowej dodałem zestawienie klubowych rekordów w przelotach z całej histori Aeroklubu Suwalskiego, które opracował Paweł Krzyszkowski. Można je znaleźć tutaj. Tabela ta ma jeszcze wiele pustych miejsc i mam nadzieje, że tegoroczny sezon da wszystkim wiele okazji do ich uzupełnienia.

P. B. Krzywicki

3 kwietnia 2005

SZKOLENIA LOTNICZE 2005

W tym roku Aeroklub Suwalski organizuje dla wszystkich chętnych kursy:
 • szybowcowe
 • samolotowe
 • spadochronowe
minimalny wiek uczestników - 16 lat (dla niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców).

Spotkanie organizacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych lotniczą przygodą, odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Suwalskiego

9 kwietnia (w sobotę) o godz. 10.00

Dojazd od strony Suwałk ulicą Buczka, pierwsza ulica w prawo za pierwszym przejazdem kolejowym.

UWAGA! W tym roku nowością jest możliwość wykonania wszystkich potrzebnych badań lotniczo-lekarskich w Suwałkach.

R. R. Sudnikowski

sekcja szybowcowa | sekcja samolotowa | sekcja motolotniowa | galeria | kontakt | lotnisko | strona główna